ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

TradingLegion VIP rešpektuje právo každého jednotlivca na súkromie. Vážime si náš vzťah s vami a sme hrdí na to, že si zachovávame lojalitu a rešpekt ku každému jednotlivému klientovi tým, že vám poskytujeme bezpečnosť. Ustanovenia tohto oznámenia sa vzťahujú na bývalých klientov ako aj našich súčasných klientov.

BEZPEČNOSZNÁ TECHNOLÓGIA

TradingLegion VIP používa technológiu šifrovania Secure Socket Layer (SSL) na ochranu určitých informácií, ktoré odošlete. Tento typ technológie vás chráni pred zachytením vašich informácií kýmkoľvek iným ako TradingLegion VIP počas ich prenosu k nám. Usilovne pracujeme na zabezpečení toho, aby boli naše webové stránky bezpečné a, aby spĺňali priemyselné štandardy. Na kontrolu neoprávneného prístupu k systémom a údajom používame aj iné bezpečnostné opatrenia, ako sú brány firewall, autentifikačné systémy (napr. heslá a osobné identifikačné čísla) a mechanizmy kontroly prístupu.